آخرین اخبار مدارس


23 دیدبستان پسرانه دوره اول سما

15 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبستان پسرانه دوره اول سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان پسرانه دوره اول سما

جوامع الحکایت مهمان ابراهیم

حسین فتاحی

داستان و شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

سید امیر مهدی خراشادی زاده

مسابقه: برگزیده تیم نونهالان ملی اسکواش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه هاشمی

مسابقه: هنرهای آوایی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدحسين شمس آبادي

1389/11/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي صباغ پور

1388/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه هاشمي گازاري

1380/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مطهره جهان بين

1384/11/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ايمان رجائي

1387/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرپوريا پوراسد

1382/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه نخعي

1381/11/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزاله زيندي

1380/11/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل خياط

1387/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حمزه اميد

1383/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين عرفاني بهداني

1382/11/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه علي نژاد

1379/11/08

دبستان پسرانه دوره اول سما

سينا هريوندي

1388/11/03

دبستان دخترانه سما

ناديا اسمعيلي

1388/11/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيدباراد طهماسبي پاشا

1389/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير بابك خداپرست

1379/11/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميررضا عزيزي

1389/11/02