آخرین اخبار مدارس


13 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاتیح الحیاه

تحت اشراف آیت‌الله جوادی آمل

مذهبی

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان دخترانه سما

حجاب دختران

محمد علی کریمی نیا

حجاب

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر حیدری

مسابقه: نمونه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خواجوی

مسابقه: قبولی در ازمون نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فایزه فرودی

مسابقه: نمونه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا موسوی

مسابقه: قبولی در ازمون نمونه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه دوره دوم سما

سینا هزاره کلاس پنجم

جمعیت ایران درنواحی مختلف

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول سما

مهديار مشفقي

1387/09/26

دبستان دخترانه سما

رضوان شيخ زاده

1385/09/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

شايان شيوخي

1384/09/23

دبستان دخترانه سما

زينب راهي

1389/09/30

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي نقدي

1387/09/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميررضا حسين زاده

1384/09/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدصالح اسداللهي زارگز

1386/09/27

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيد محمد پارسا حسيني

1384/09/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه خاصه

1384/09/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

كسري محتشمي

1388/09/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه عسكري

1378/09/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازآفرين مختاري مسينائي

1381/09/24

دبستان دخترانه سما

رقيه دادي

1389/09/28