آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان پسرانه دوره اول

مواظبت از مامانبزرگ شیطون

جین ریگان

کودک و نوجوان

دبستان پسرانه دوره دوم

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان دخترانه

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان دخترانه

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبستان پسرانه دوره دوم

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره اول

هر چیز را دور نریز

لارابرکن

هر چیزی را دور نریزی

دبستان پسرانه دوره اول

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

راتا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

راتا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ایدا سهیل

مسابقه: جایر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سحر ظفر نیا

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد عارف نهتانی

مسابقه: دو و میدانی ( پرتاب وزنه)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

شیما

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ایدا سهیل

مسابقه: جایر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فائزه عرب پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فائزه عرب پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سها حسنی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

سحر ظفر نیا

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول

پرهام شبخوان شوكت آباد

1391/01/16

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه سيما طالبي

1385/01/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بيتا فخرائي راد

1381/01/20

دبستان پسرانه دوره اول

محمد مجنوني

1391/01/21

دبستان پسرانه دوره اول

برديا بصيرتي راد

1391/01/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه

رقيه سادات وسيله

1382/01/21

دبستان دخترانه

مليكا دهقاني نژاد

1389/01/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه

پوريا لطافت

1382/01/19

دبستان پسرانه دوره دوم

سجاد احمدپور

1389/01/19

دبستان پسرانه دوره اول

بهراد بابائي راد

1392/01/17

دبستان پسرانه دوره اول

وحيد رضائي

1392/01/21

دبستان پسرانه دوره دوم

سيداميرمحمد حسيني

1387/01/21

دبستان دخترانه

هستي دلخروشان

1388/01/16

دبستان پسرانه دوره اول

كيارش اخلاقي

1392/01/19