آخرین اخبار مدارس


05 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه

03 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

28 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

08 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

02 بهمندبستان پسرانه دوره دوم

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره دوم

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان دخترانه

محمد

سمیح عاطف الزین

دبیرستان دوره اول دخترانه

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مفاتیح الحیاه

تحت اشراف آیت‌الله جوادی آمل

مذهبی

دبستان دخترانه

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان پسرانه دوره اول

مجموعه من و اژدهایم

دیوید بیدزایکی

Me and my dragon :

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهلا روشن

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول

آرمین اشرفی خراسانی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره اول

امیر علی لشکری

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

سها حسنی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره اول

سید باراد طهماسبی

مسابقه: اسکواش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده بهاره چهره آسا

مسابقه: مسابقه ادبیات(لحن ادبی)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

سحر ظفر نیا

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

شیما

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ایدا سهیل

مسابقه: جایر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ایدا سهیل

مسابقه: جایر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سحر ظفر نیا

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فائزه عرب پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه

حمیده سیفی- مطهره گرگانی

پاور فعالیتهای پژوهشی دانش آموزان در سال تحصیلی98/99

دبیرستان دوره اول دخترانه

مطهره گرگانی

فعالیت پژوهشی در مورد بحث آینه ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول

ميلاد سرزهي

1390/04/15

دبستان پسرانه دوره اول

سپهر فرزامي

1392/04/10

دبستان پسرانه دوره اول

مهدي قرباني

1391/04/13

دبستان دخترانه

هانيتا رياسي

1387/04/11

دبستان پسرانه دوره اول

علي عرب پور

1391/04/09

دبستان پسرانه دوره اول

محمدرضا كياستي فر

1390/04/10

دبستان دخترانه

فروزان خسروي

1392/04/13

دبستان پسرانه دوره اول

آريا گلداني

1392/04/15

دبستان پسرانه دوره دوم

ياسين گرامي نوقابي

1389/04/09

دبستان پسرانه دوره اول

ايليا اماني جازار

1390/04/15

دبستان پسرانه دوره اول

آريا عباس نژاد

1392/04/10

دبستان پسرانه دوره دوم

امين مطهري فرد

1389/04/15

دبستان پسرانه دوره اول

اميرعلي لشكري

1390/04/12

دبستان دخترانه

راحيل ذاكريان

1389/04/15

دبستان پسرانه دوره دوم

بنيامين عباسي

1389/04/13

دبستان پسرانه دوره دوم

محمدطاها كماني

1387/04/12

دبستان پسرانه دوره دوم

سيدعلي اصغر حسيني

1388/04/09

دبستان پسرانه دوره اول

آريا عباسي

1392/04/10

دبستان پسرانه دوره دوم

متين هدايتي ملو

1388/04/13

دبستان پسرانه دوره اول

ايليا عبداللهي مفرد

1392/04/14