آخرین اخبار مدارس


26 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

26 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

20 دیدبستان دخترانه سما

20 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

20 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميلاد دادي گيو

1381/10/24

دبستان دخترانه سما

سارا حافظيان

1387/10/28

دبستان دخترانه سما

كوثر اميرآبادي

1385/10/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرحسين سبزبان

1387/10/24

دبستان پسرانه دوره اول سما

آريا مرآتي

1388/10/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفراني

1378/10/29

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرحسين كريمي

1386/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر لطف اللهي

1382/10/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا محمدي

1378/10/29

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد امير جنت آبادي

1385/10/25

دبستان پسرانه دوره اول سما

ابوالفضل نخعي

1386/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين فوداجي

1380/10/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاليه روان بخش

1379/10/28

دبستان دخترانه سما

حنانه محمدي

1384/10/26

دبستان دخترانه سما

هستي سادات زجاجي

1388/10/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عليرضا اكبرزاده محمديه

1384/10/29

دبستان دخترانه سما

الهام توانا

1388/10/29

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امير حسين دولتي

1385/10/24

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدسجاد سالاري

1387/10/29