آخرین اخبار مدارس


30 فروردیندبستان پسرانه دوره اول سما

29 فروردیندبستان دخترانه سما

28 فروردیندبستان پسرانه دوره دوم سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

21 فروردیندبستان پسرانه دوره اول سما

23 فروردیندبستان پسرانه دوره دوم سما

21 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 فروردیندبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حجاب دختران

محمد علی کریمی نیا

حجاب

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرعلی اسحاقی

مسابقه: جشنواره استعدادیابی ورزش سه گانه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرمحمد اکبرپور

مسابقه: کنسرت موسیقی تجربی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین حسن زاده

مسابقه: عکاسی مدارس سما با موضوع شهر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تینا مرتضوی

مسابقه: مسابقه نقاشی و طراحی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسماء كاظمي

1378/02/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهرداد گلرو

1384/02/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مژگان حاجي آبادي

1379/02/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

آرين نبويان

1389/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساجده زارعي

1382/02/05

دبستان دخترانه سما

آريسان مومن زاده

1389/02/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي سفري مقدم

1390/02/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات نوربخش

1378/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر مرادي

1378/02/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدي الهي زاده

1385/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميثم رضائي گزيك

1379/02/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيداميرحسين حسني

1387/02/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسين ميرزايي

1386/02/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد كدخدا

1380/02/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيد امير رضا قاسمي

1386/02/02

دبستان پسرانه دوره اول سما

پدرام افسرده

1388/02/08

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيدعرشيا وحدتي

1387/02/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سميرا ساجد

1380/02/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي داوري مقدم

1390/02/01