آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبستان پسرانه دوره دوم سما

26 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

24 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

19 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

20 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

18 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما

حجاب دختران

محمد علی کریمی نیا

حجاب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدفاضل فروتنی

مسابقه: کاتای کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین حسن زاده

مسابقه: عکاسی مدارس سما با موضوع شهر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان یایه دهم تجربی

مسابقه: مسابقات وزشی وایبال دختران

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرعلي هراتي نو

1383/12/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

پوريا كاظمي قلعه نو

1387/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين زينلي

1379/12/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدمهدي اناركي

1388/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تكتم دقيق

1377/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده سعيده نارمنجي

1378/12/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا بابائي فر

1384/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سعيده عاشوري

1376/12/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مريم استانستي

1378/12/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي رحيمي خراشاد

1386/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه لطيفي

1377/12/08

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميررضا جاني

1386/12/04

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمد مالكي بيرجندي

1387/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سوري فرد

1377/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير محمد خسروي نوقاب

1382/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما محمديان

1381/12/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدحسام غلامزاده

1388/12/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدصدرا حريري پور

1387/12/05