آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زهرا کسائی

مسابقه: مسابقه طراحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیرمحمد اله سانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری شهرستان بیرجند

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه طراحی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سپهر عندلیب

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری شهرستان بیرجند

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سینا نصرآبادی

مسابقه: قبولی نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خواجوی

مسابقه: قبولی در ازمون نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا موسوی

مسابقه: قبولی در ازمون نمونه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر حیدری

مسابقه: نمونه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: قبولی نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علی عبدالهی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری شهرستان بیرجند

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فایزه فرودی

مسابقه: نمونه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین رضائی

مسابقه: قبولی نمونه ( رشته علوم تجربی )

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه دوره دوم سما

امید لطفی

تولید محتوای الکترونیک درس علوم پنجم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سینا هزاره کلاس پنجم

جمعیت ایران درنواحی مختلف

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهسا صباغي

1385/12/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

منيب وحدتي محبوب

1388/12/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانيال چمني

1378/12/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا اسلام پناه

1381/12/28

دبستان دخترانه سما

يمنا كريمي

1388/12/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امير ماهان برزويي

1385/12/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحجت صديق پور

1386/12/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدپارسا آريانژاد

1389/12/25

دبستان پسرانه دوره اول سما

سپهر خليلي

1387/12/28

دبستان پسرانه دوره اول سما

ابوالفضل سپهوند

1387/12/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

ارشيا ايزدي شيروان

1387/12/25

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل فلاح

1386/12/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

مصطفي سرزهي

1385/12/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

پرهام پرتوي فرد

1388/12/25