آخرین اخبار مدارس


11 مرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

04 مرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

21 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

10 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

10 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

02 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

01 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

06 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

فیل اروین

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاتیح الحیاه

تحت اشراف آیت‌الله جوادی آمل

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید محمدمهدی حاطمی

مسابقه: کتابخوانی مسابقات فرهنگی و هنری شهرستان بیرجند

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدفاضل فروتنی

مسابقه: کاتای کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرمحمد اکبرپور

مسابقه: کنسرت موسیقی تجربی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

تینا مرتضوی

مسابقه: مسابقه نقاشی و طراحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان یایه دهم تجربی

مسابقه: مسابقات وزشی وایبال دختران

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ستايش مسعود نيا

1389/05/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين نجاتي

1380/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي مهرداد

1381/05/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

پوريا علي پور

1389/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد عرشيا علمدار

1382/05/25

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيدتبيان اميرآبادي زاده

1389/05/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرعدنان مالكي

1378/05/24

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد هاشمي گازار

1385/05/31

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدعلي جبدراني

1385/05/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علي ضابطي

1384/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما نوري

1383/05/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا عباس نژاد

1379/05/30

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرارسلان نجفي

1388/05/25

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا بخشائي زاده

1389/05/24

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحسين رمضاني درح

1384/05/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدمهدي شفاعتي نسب

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

آيناز نوغابي اول

1388/05/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خواجوي

1381/05/28

دبستان پسرانه دوره اول سما

پرهام بني اسدي

1389/05/30

دبستان دخترانه سما

ميترا يوسفي

1386/05/31