آخرین اخبار مدارس


28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه

02 خرداددبستان پسرانه دوره دوم

08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبستان دخترانه

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبیرستان دوره اول دخترانه

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبستان پسرانه دوره اول

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبستان پسرانه دوره اول

جوامع الحکایت مهمان ابراهیم

حسین فتاحی

داستان و شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

کوثروحدتی

مسابقه: قبولی کنکوررشته اپتیک ولیزر بجنورد

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه دوره اول

سید امیر مهدی خراشادی زاده

مسابقه: برگزیده تیم نونهالان ملی اسکواش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

صدف زمانی

مسابقه: تکنوازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

راحله غلامی

مسابقه: پژوهش

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم

ابوالفضل فلاح

مسابقه: مسابقات حفظ جز 30

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه مودی

مسابقه: هنرهای آوایی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فائزه هاشمی

مسابقه: هنرهای آوایی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سحرمرادی

مسابقه: قبولی کنکوررشته مامایی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه دوره دوم

سیدسپهر عندلیب

مسابقه: خوشنویسی مسابقات فهنگی و هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهراخسروی

مسابقه: قبولی کنکوررشته فیزیک بیرجند

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فائزه هاشمی

مسابقه: تکنوازی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

ستايش معتمدي پور

1382/06/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه سميعي

1382/06/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حميد ياوري فر

1382/06/29

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه اريانپور

1383/06/31

دبستان پسرانه دوره دوم

عرفان ساغري

1386/06/24

دبیرستان دوره اول پسرانه

پدرام داودي

1384/06/28

دبستان پسرانه دوره اول

سيدكارن حميدزاده

1389/06/28

دبستان پسرانه دوره دوم

شايان ميري

1386/06/26

دبستان پسرانه دوره اول

كسري ابراهيمي

1390/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدعلي جبدراني

1385/06/25

دبستان پسرانه دوره دوم

اميرمحمد اكبرپور

1388/06/26

دبستان پسرانه دوره دوم

علي خونيكي

1387/06/28

دبیرستان دوره اول دخترانه

اسماء داوري فيض آباد

1383/06/30

دبستان پسرانه دوره دوم

عليرضا اميرآبادي

1387/06/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه خاوري

1381/06/25

دبستان پسرانه دوره دوم

محمدعرفان لر

1387/06/26

دبستان پسرانه دوره اول

اميرعلي دهقان

1390/06/28

دبستان پسرانه دوره اول

اميرعباس بخشي

1390/06/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ستاره سلحشوران

1382/06/29

دبستان پسرانه دوره دوم

روزبه مقرنسي

1387/06/25