آخرین اخبار مدارس


05 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه

03 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

28 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

08 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

02 بهمندبستان پسرانه دوره دوم

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

محمد

سمیح عاطف الزین

دبستان پسرانه دوره اول

جوامع الحکایت مهمان ابراهیم

حسین فتاحی

داستان و شعر

دبستان پسرانه دوره اول

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره دوم

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبستان پسرانه دوره دوم

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره اول

مجموعه من و اژدهایم

دیوید بیدزایکی

Me and my dragon :

دبستان پسرانه دوره دوم

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

راتا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سحر ظفر نیا

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول

سید امیر مهدی خراشادی زاده

مسابقه: اسکواش نونهالان

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فائزه عرب پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

راتا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد عارف نهتانی

مسابقه: دو و میدانی ( پرتاب وزنه)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهلا روشن

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سها حسنی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

شیما

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فائزه عرب پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول

آرمین اشرفی خراسانی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده بهاره چهره آسا

مسابقه: مسابقه ادبیات(لحن ادبی)

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه

حمیده سیفی- مطهره گرگانی

پاور فعالیتهای پژوهشی دانش آموزان در سال تحصیلی98/99

دبیرستان دوره اول دخترانه

مطهره گرگانی

فعالیت پژوهشی در مورد بحث آینه ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول

سپهر فرزامي

1392/04/10

دبستان پسرانه دوره اول

سيد امير حسين احمدي

1392/04/11

دبستان پسرانه دوره دوم

متين هدايتي ملو

1388/04/13

دبستان پسرانه دوره اول

آريا عباس نژاد

1392/04/10

دبستان دخترانه

فروزان خسروي

1392/04/13

دبستان پسرانه دوره اول

ايليا عبداللهي مفرد

1392/04/14

دبستان پسرانه دوره دوم

سيدعلي اصغر حسيني

1388/04/09

دبستان دخترانه

هانيتا رياسي

1387/04/11

دبستان پسرانه دوره اول

ايليا اماني جازار

1390/04/15

دبستان پسرانه دوره دوم

ياسين گرامي نوقابي

1389/04/09

دبستان پسرانه دوره اول

ميلاد سرزهي

1390/04/15

دبستان پسرانه دوره اول

آريا عباسي

1392/04/10

دبستان پسرانه دوره اول

محمدرضا كياستي فر

1390/04/10

دبستان پسرانه دوره دوم

بنيامين عباسي

1389/04/13

دبستان پسرانه دوره دوم

محمدطاها كماني

1387/04/12

دبستان پسرانه دوره اول

علي عرب پور

1391/04/09

دبستان پسرانه دوره اول

آريا گلداني

1392/04/15

دبستان پسرانه دوره دوم

امين مطهري فرد

1389/04/15

دبستان پسرانه دوره اول

اميرعلي لشكري

1390/04/12

دبستان دخترانه

راحيل ذاكريان

1389/04/15