آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره اول

جوامع الحکایت مهمان ابراهیم

حسین فتاحی

داستان و شعر

دبستان پسرانه دوره دوم

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان دخترانه

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره اول

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره اول

مواظبت از مامانبزرگ شیطون

جین ریگان

کودک و نوجوان

دبستان دخترانه

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

فائزه عرب پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

راتا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ایدا سهیل

مسابقه: جایر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ایدا سهیل

مسابقه: جایر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

راتا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فائزه عرب پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سحر ظفر نیا

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سها حسنی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

شیما

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد عارف نهتانی

مسابقه: دو و میدانی ( پرتاب وزنه)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

سحر ظفر نیا

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم

سجاد احمدپور

1389/01/19

دبستان پسرانه دوره دوم

سيداميرمحمد حسيني

1387/01/21

دبستان پسرانه دوره اول

كيارش اخلاقي

1392/01/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه

رقيه سادات وسيله

1382/01/21

دبستان دخترانه

هستي دلخروشان

1388/01/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه

پوريا لطافت

1382/01/19

دبستان پسرانه دوره اول

وحيد رضائي

1392/01/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بيتا فخرائي راد

1381/01/20

دبستان دخترانه

مليكا دهقاني نژاد

1389/01/20

دبستان پسرانه دوره اول

برديا بصيرتي راد

1391/01/21

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه سيما طالبي

1385/01/19

دبستان پسرانه دوره اول

محمد مجنوني

1391/01/21

دبستان پسرانه دوره اول

پرهام شبخوان شوكت آباد

1391/01/16

دبستان پسرانه دوره اول

بهراد بابائي راد

1392/01/17