آخرین اخبار مدارس


27 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 شهریوردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 شهریوردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 شهریوردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد رحيمي گازاري

1381/08/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

مهرداد كارجوي

1387/08/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدجواد نصرآبادي

1386/08/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا طيبي

1387/08/07

دبستان دخترانه سما

هستي سورگي

1386/08/05

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدمهدی كریم زاده

1387/08/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

احمدعلي لگزي

1389/08/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمد محمدنژاد

1389/08/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد ياربي سنگاني

1378/08/02

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سجاد صمديه

1385/08/01

دبستان دخترانه سما

ريحانه حسين پور

1384/08/04

دبستان پسرانه دوره اول سما

احمدرضا سيروسي طبس

1388/08/05

دبستان دخترانه سما

نيلوفر زنگويي

1388/08/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

برديا حسيني

1387/08/07

دبستان دخترانه سما

مهسا جدي

1384/08/01