آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان پسرانه دوره دوم سما

23 اسفنددبستان پسرانه دوره دوم سما

11 اسفنددبستان پسرانه دوره اول سما

11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اسفنددبستان پسرانه دوره دوم سما

08 اسفنددبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حجاب دختران

محمد علی کریمی نیا

حجاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبستان پسرانه دوره اول سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاتیح الحیاه

تحت اشراف آیت‌الله جوادی آمل

مذهبی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدفاضل فروتنی

مسابقه: کاتای کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین حسن زاده

مسابقه: عکاسی مدارس سما با موضوع شهر من

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان یایه دهم تجربی

مسابقه: مسابقات وزشی وایبال دختران

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید محمدمهدی حاطمی

مسابقه: کتابخوانی مسابقات فرهنگی و هنری شهرستان بیرجند

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الهه پوراسد

1378/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه فلاحي

1380/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرشته حسيني

1380/01/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

عرشيا اكبرپور

1388/01/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين نصرآبادي

1381/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد سرحدي

1381/01/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

كيارش شكيب

1387/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا سالاري

1382/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معين كاظمي

1381/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل اسلام پناه

1389/01/02

دبستان دخترانه سما

صدف سعيدي

1387/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا شريف

1378/01/01

دبستان دخترانه سما

باران زماني مود

1390/01/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرمحمد قادري

1386/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي سرهنگي

1382/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل مومني

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حجت فرزان

1379/01/02

دبستان دخترانه سما

نگار بخشي

1390/01/06

دبستان دخترانه سما

عفيفه فرامرزي

1385/01/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

فرزاد نزشتي

1386/01/02