آخرین اخبار مدارس


21 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

10 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

10 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

02 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

01 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

06 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

03 خرداددبستان دخترانه سما

03 خرداددبستان دخترانه سما

03 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان یایه دهم تجربی

مسابقه: مسابقات وزشی وایبال دختران

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرمحمد اکبرپور

مسابقه: کنسرت موسیقی تجربی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین حسن زاده

مسابقه: عکاسی مدارس سما با موضوع شهر من

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حانيه جانفدا

1377/04/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

دانيال شهرياري

1388/04/08

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرمهدي اله رساني

1389/04/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدي هدايتي ملو

1385/04/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميررضا اسداللهي زارگز

1384/04/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمانه يعقوبي بيمادي

1380/04/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا شكوهي نسب

1379/04/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

پارسا رفيعي فرد

1387/04/02

دبستان پسرانه دوره اول سما

آرش آهني

1389/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ياسمن فيروزي نهي

1378/04/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدارشيا گنجي

1388/04/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محراب قنبري

1385/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زابحي

1378/04/05

دبستان دخترانه سما

الناز احمدي

1384/04/05

دبستان پسرانه دوره اول سما

مصطفي صبور

1390/04/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيد مسعود حسيني

1385/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا الواني

1383/04/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد خسروي طناك

1380/04/06

دبستان دخترانه سما

راتا صادقي

1387/04/05

دبستان پسرانه دوره اول سما

سعيدرضا كاظم زاده بايگي

1388/04/06