آخرین اخبار مدارس


26 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

26 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

20 دیدبستان دخترانه سما

20 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

20 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

فیل اروین

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

دبستان پسرانه دوره اول سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم سما

امير حسين دولتي

1385/10/24

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرحسين كريمي

1386/10/27

دبستان پسرانه دوره اول سما

آريا مرآتي

1388/10/29

دبستان دخترانه سما

الهام توانا

1388/10/29

دبستان دخترانه سما

حنانه محمدي

1384/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين فوداجي

1380/10/24

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرحسين سبزبان

1387/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميلاد دادي گيو

1381/10/24

دبستان پسرانه دوره اول سما

ابوالفضل نخعي

1386/10/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاليه روان بخش

1379/10/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفراني

1378/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر لطف اللهي

1382/10/29

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد امير جنت آبادي

1385/10/25

دبستان دخترانه سما

سارا حافظيان

1387/10/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عليرضا اكبرزاده محمديه

1384/10/29

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدسجاد سالاري

1387/10/29

دبستان دخترانه سما

هستي سادات زجاجي

1388/10/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا محمدي

1378/10/29

دبستان دخترانه سما

كوثر اميرآبادي

1385/10/23