آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان پسرانه دوره اول سما

هر چیز را دور نریز

لارابرکن

هر چیزی را دور نریزی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی چفیه: خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران

قاسمی، رضا؛

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره اول سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین رضائی

مسابقه: قبولی نمونه ( رشته علوم تجربی )

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا کسائی

مسابقه: مسابقه طراحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر حیدری

مسابقه: نمونه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فایزه فرودی

مسابقه: نمونه

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سپهر عندلیب

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری شهرستان بیرجند

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: قبولی نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهران خیاط

مسابقه: قبولی نمونه ( رشته ریاضی فیزیک )

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه طراحی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علی عبدالهی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری شهرستان بیرجند

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امین مالکی مقدم

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری شهرستان بیرجند

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خواجوی

مسابقه: قبولی در ازمون نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیرمحمد اله سانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری شهرستان بیرجند

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه دوره دوم سما

امید لطفی

تولید محتوای الکترونیک درس علوم پنجم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سینا هزاره کلاس پنجم

جمعیت ایران درنواحی مختلف

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول سما

پرهام پرتوي فرد

1388/12/25

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل فلاح

1386/12/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امير ماهان برزويي

1385/12/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانيال چمني

1378/12/25

دبستان پسرانه دوره اول سما

ارشيا ايزدي شيروان

1387/12/25

دبستان پسرانه دوره اول سما

منيب وحدتي محبوب

1388/12/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

مصطفي سرزهي

1385/12/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

ابوالفضل سپهوند

1387/12/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدپارسا آريانژاد

1389/12/25

دبستان دخترانه سما

يمنا كريمي

1388/12/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

سپهر خليلي

1387/12/28

دبستان دخترانه سما

مهسا صباغي

1385/12/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحجت صديق پور

1386/12/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا اسلام پناه

1381/12/28