آخرین اخبار مدارس


23 دیدبستان پسرانه دوره اول سما

15 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبستان پسرانه دوره اول سما

مجموعه من و اژدهایم

دیوید بیدزایکی

Me and my dragon :

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبستان پسرانه دوره اول سما

جوامع الحکایت مهمان ابراهیم

حسین فتاحی

داستان و شعر

دبستان پسرانه دوره اول سما

هر چیز را دور نریز

لارابرکن

هر چیزی را دور نریزی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

دبستان پسرانه دوره دوم سما

چگونه چاپ کنیم؟

نیل بوکانان

علمی

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه هاشمی

مسابقه: هنرهای آوایی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

سید امیر مهدی خراشادی زاده

مسابقه: برگزیده تیم نونهالان ملی اسکواش

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل خياط

1387/11/06

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ايمان رجائي

1387/11/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيدباراد طهماسبي پاشا

1389/11/04

دبستان پسرانه دوره اول سما

سينا هريوندي

1388/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزاله زيندي

1380/11/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميررضا عزيزي

1389/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرپوريا پوراسد

1382/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مطهره جهان بين

1384/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين عرفاني بهداني

1382/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير بابك خداپرست

1379/11/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه علي نژاد

1379/11/08

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدحسين شمس آبادي

1389/11/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي صباغ پور

1388/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه نخعي

1381/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حمزه اميد

1383/11/04

دبستان دخترانه سما

ناديا اسمعيلي

1388/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه هاشمي گازاري

1380/11/08