آخرین اخبار مدارس


11 مرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

04 مرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

21 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

10 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

10 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

02 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

01 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

06 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین حسن زاده

مسابقه: عکاسی مدارس سما با موضوع شهر من

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید محمدمهدی حاطمی

مسابقه: کتابخوانی مسابقات فرهنگی و هنری شهرستان بیرجند

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرعلی اسحاقی

مسابقه: جشنواره استعدادیابی ورزش سه گانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرمحمد اکبرپور

مسابقه: کنسرت موسیقی تجربی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تینا مرتضوی

مسابقه: مسابقه نقاشی و طراحی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول سما

پوريا علي پور

1389/05/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

پرهام بني اسدي

1389/05/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرعدنان مالكي

1378/05/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين نجاتي

1380/05/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد هاشمي گازار

1385/05/31

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمد خسروي

1389/05/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدعلي جبدراني

1385/05/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا عباس نژاد

1379/05/30

دبستان دخترانه سما

ميترا يوسفي

1386/05/31

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحسين رمضاني درح

1384/05/23

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا بخشائي زاده

1389/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد عرشيا علمدار

1382/05/25

دبستان دخترانه سما

ستايش مسعود نيا

1389/05/28

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيدتبيان اميرآبادي زاده

1389/05/31

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدمهدي شفاعتي نسب

1387/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما نوري

1383/05/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل نصيري

1385/05/31

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علي ضابطي

1384/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي مهرداد

1381/05/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرارسلان نجفي

1388/05/25