آخرین اخبار مدارس


13 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاتیح الحیاه

تحت اشراف آیت‌الله جوادی آمل

مذهبی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرش کماندار

محمدهادی محمدی

اسطوره ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

حجاب دختران

محمد علی کریمی نیا

حجاب

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره اول سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خواجوی

مسابقه: قبولی در ازمون نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا موسوی

مسابقه: قبولی در ازمون نمونه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فایزه فرودی

مسابقه: نمونه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر حیدری

مسابقه: نمونه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه دوره دوم سما

سینا هزاره کلاس پنجم

جمعیت ایران درنواحی مختلف

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول سما

كسري محتشمي

1388/09/30

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميررضا حسين زاده

1384/09/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيد محمد پارسا حسيني

1384/09/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه عسكري

1378/09/29

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدصالح اسداللهي زارگز

1386/09/27

دبستان دخترانه سما

رقيه دادي

1389/09/28

دبستان دخترانه سما

رضوان شيخ زاده

1385/09/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي نقدي

1387/09/26

دبستان دخترانه سما

زينب راهي

1389/09/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه خاصه

1384/09/23

دبستان پسرانه دوره اول سما

مهديار مشفقي

1387/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازآفرين مختاري مسينائي

1381/09/24

دبستان پسرانه دوره دوم سما

شايان شيوخي

1384/09/23