آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبستان پسرانه دوره دوم سما

26 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

24 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

19 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

20 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

18 بهمندبستان پسرانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاتیح الحیاه

تحت اشراف آیت‌الله جوادی آمل

مذهبی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

فیل اروین

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان یایه دهم تجربی

مسابقه: مسابقات وزشی وایبال دختران

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین حسن زاده

مسابقه: عکاسی مدارس سما با موضوع شهر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدفاضل فروتنی

مسابقه: کاتای کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده سعيده نارمنجي

1378/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما محمديان

1381/12/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي رحيمي خراشاد

1386/12/02

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا بابائي فر

1384/12/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدصدرا حريري پور

1387/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين زينلي

1379/12/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرعلي هراتي نو

1383/12/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه لطيفي

1377/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مريم استانستي

1378/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سعيده عاشوري

1376/12/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميررضا جاني

1386/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير محمد خسروي نوقاب

1382/12/04

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدمهدي اناركي

1388/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سوري فرد

1377/12/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدحسام غلامزاده

1388/12/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمد مالكي بيرجندي

1387/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تكتم دقيق

1377/12/05

دبستان پسرانه دوره اول سما

پوريا كاظمي قلعه نو

1387/12/04