آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان پسرانه دوره دوم سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

01 خرداددبستان پسرانه دوره اول سما

29 اردیبهشتدبستان پسرانه دوره دوم سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان پسرانه دوره دوم سما

28 اردیبهشتدبستان پسرانه دوره دوم سما

26 اردیبهشتدبستان پسرانه دوره دوم سما

26 اردیبهشتدبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

حجاب دختران

محمد علی کریمی نیا

حجاب

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان پسرانه دوره اول سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

فیل اروین

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

امید جنت آبادی

مسابقه: فوتسال شهرستان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حمیدرضا حسین پور

مسابقه: فوتسال شهرستان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سیدمحمدحسین بدیعی

مسابقه: قبولی تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدصدرا باقرپور

مسابقه: قبولی نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهشید رستمی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

معین ثابت ایمانی

مسابقه: فوتسال شهرستان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عرفان نصرآبادی

مسابقه: فوتسال شهرستان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سیامک خلیلی

مسابقه: قبولی تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره اول سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نسترن جلیلی مقدم

مسابقه: نقاشی با مدادرنگی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علی برهانی

مسابقه: قبول نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه دوره دوم سما

سیدعلی امیرآبادی زاده

پوست

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیرحسین رمضانی، امیرمحمدعاشوری، امیرمهدی اکبری،پدرام پاکرو

من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید علی امیرآبادی زاده

دهه فجر

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهرداد گلرو

دهه فجر

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیرمحمد عاشوری و امیرحسین رمضانی

شگفتی های طبیعت

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمعید مالکی موذ

بدن ما

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول سما

عرفان خامه زر

1386/03/12

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيدايليا كاظمي

1387/03/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميلاد مودي

1381/03/12

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمد صالح ضياءيان

1386/03/09

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهتاب ثقفي بيرجند

1379/03/09

دبستان پسرانه دوره دوم سما

كسرا دادخواه چيمه

1384/03/15

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات سيادي

1387/03/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهنام خراشاديزاده

1382/03/15

دبستان پسرانه دوره اول سما

هومن ذوالفقاري

1387/03/11