آخرین اخبار مدارس


20 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

20 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

15 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

15 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 آذردبستان پسرانه دوره اول سما

10 آذردبستان پسرانه دوره اول سما

09 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

انچه دختران باهوش باید بدانند

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

چگونه از پس مشکلات برآییم

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

فیل اروین

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

365 روز در صحبت قران

حسین محی الین الهی قمشه ای

مذهبی

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دایناسورهاف دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یواکیم

تورمد هاوگن

کودکانه

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول سما

اميراحسان بقائي فرد

1387/09/16

دبستان دخترانه سما

عارفه رمضان پور

1387/09/17

دبستان پسرانه دوره اول سما

آرتين سپنتامهر

1388/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مرجان رضائي

1379/09/21

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مبين مطهري فر

1383/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جواد درماني

1382/09/22

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدامين علي پور

1387/09/21

دبستان دخترانه سما

سونيا سالاري

1384/09/19

دبستان پسرانه دوره اول سما

اشكان قاسمي اسفهرود

1387/09/18

دبستان پسرانه دوره اول سما

نريمان سليماني

1386/09/19

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميد لطفي

1385/09/22

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميررضا آهني

1384/09/16

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرمحمد نقدي

1389/09/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر اسدزاده

1378/09/22